1283 Koścół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia
1280 fragment polichromii, Koścół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia
1287 Koścół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia
1290 fragment polichromii, Koścół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia
1285 Koścół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia
1286 polichromia na suficie, Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie
  • polichromia