1405 Rzeźnicy
  • drzeworyt
1981
916 W zoo
  • linoryt
923 Pan fotograf
  • linoryt
922 Wiec
  • linoryt
919 Ilustracja
  • linoryt
918 Zapaśnicy
  • linoryt