1411 Siostry Wizytki
  • drzeworyt
1405 Rzeźnicy
  • drzeworyt
1981
906 Ilustracja
  • grafika
907 Ilustracja
  • grafika
908 Ilustracja
  • grafika
916 W zoo
  • linoryt