Pismo Święte

  • ilustracja książkowa
  • okładka

Grupa prac: 

  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Pallottinum