works // drawing // portrait

Alinka
Jacek
Maja
Portret, wczasy, Ustka
Alinka
Alinka
E.Szemplińska-Sobolewska
Magda
Alina
Jacek i p.J.Pomierny
Irena
Kasia i Alinka
Stefan Sz. i Elżbieta Szempińska-Sobolewska
x E.Weron ?
Alina
Alina
Agata
Irena