Pismo Święte

  • book illustration
  • okładka

Grupa prac: 

  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Pallottinum