• sacred art
  • mosaic

Grupa prac: 

  • Kościół św. Barbary w Warszawie