akt

  • nude
  • ink on paper

Gdzie się znajduje: 

MC